สถิติสำหรับ Six Sigma ง่ายนิดเดียว

400.00 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเครื่องมือด้านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในแนวทาง Six Sigma และที่สำคัญคือ ได้ถูกปรับให้ “ง่าย” แบบที่นำมาใช้ได้สมความเป็นจริง

มีสินค้า