PDCA แบบ Toyota ด้วยการคิดแบบ A3

320.00 บาท

เนื้อหาของหนังสือเน้นวินัยที่จำเป็นในการสร้างรายงานนี้ และได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างระบบรายงานที่เข้มงวดจากประสบการณ์การทำงานที่ Toyota ของผู้เขียน ให้ตัวอย่าง แม่แบบ และแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำการเขียนและการพิจารณาทบทวนรายงาน A3 ที่ใช้ได้จริงด้วย

มีสินค้า