ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

170.00 บาท

LEAN TOOLS  แปลจากหนังสือได้รับรางวัล Shingo โดย The Productivity Press Development Team
OEE เป็นตัววัดที่สำคัญใน TPM ที่บอกคุณถึง “สุขภาพ” ของเครื่องจักร เป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 อย่างใน “อัตรา” เดียว นั่นคือ เวลาเครื่องจักรนั้นถูกใช้งานจริง ๆ ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเครื่องจักรนั้น

Out of stock

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของท่าน และใช้ในการเก็บสถิติผู้เยี่ยมชมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด