นโยบายคุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บสถิติการเยี่ยมชมไว้พัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้สามารถบริการผู้เยี่ยมชมได้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์เราได้ใช้บริการจาก Google Analytics และ Facebook Pixel ซึ่งใช้คุกกี้ในการเก็บสถิติการเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้งาน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้ การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน เช่น Google Analytics หรือ Facebook Pixel เป็นต้น

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย               
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ เราไม่ได้ใช้คุกกี้นี้เพื่อทำการตลาดกับผู้ใช้งาน
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณา 

ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยคุกกี้

การทำงานของคุกกี้ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

  • อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติการที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา
  • เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม
  • สินค้าที่ท่านเลือกซื้อรวมถึงรายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน

การยอมรับและการจัดการ Cookies โดยผู้ใช้งาน

ท่านสามารถตั้งค่าให้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยกดที่ปุ่ม “ยอมรับ” ที่ป๊อปอัพของเว็บไซต์

หรือ

ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้เบราว์เซอร์ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนจัดการ Cookies ดังนี้ (กรุณาคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)