TPA Book | ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดูบน Google Maps

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ แจ้งหมายเลขสมาชิก ส.ส.ท. ฯลฯ
ทีมงานจะรับเรื่องและตอบกลับ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โปรดตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อกลับท่านได้

  ติดต่อเรา

  เว็บไซต์ tpabook.com
  จันทร์ – ศุกร์ | 10:30 – 16:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  02-258-2691, 02-258-0320 ต่อ 1712
   (เรื่องการสั่งซื้อทางเว็บไซต์)

  ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. (สุขุมวิท 29)
  จันทร์ – ศุกร์ | 8:00 – 17:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  เสาร์ – อาทิตย์ | 8:00 – 16:00 น. *พักกลางวัน 11:00-12:00 น.
  02-662-1020, 02-258-0320 ต่อ 1560, 1570 (สั่งซื้อในนามสถาบันการศึกษา)

  ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. (พัฒนาการ 18)
  จันทร์ – ศุกร์ | 8:00 – 16:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  02-717-3000 ต่อ 202