ภาษาจีนพื้นฐาน 2

335.00 บาท

เล่มต่อจาก ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ยกระดับบทเรียนให้ละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 และการสอบ PAT 7.4

มีสินค้า