ภาษาจีนพื้นฐาน 1

325.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนตั้งแต่ระดับตัวอักษรไปจนถึงระดับต้น ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 1-3 และการสอบ PAT 7.4

มีสินค้า