พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น

255.00 บาท

แนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูด เทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนา เปลี่ยนเรื่องสนทนา และจบการสนทนา


พูดญี่ปุ่นคล่อง สมองสั่งการไว ด้วยเทคนิค SHADOWING คลิกอ่านเลย !

มีสินค้า