มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้นกลาง A2/B1

250.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลายที่กำลังก้าวเข้าสู่ระดับกลาง เน้นฟังพูดและกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำไปใช้ได้จริงทันที ภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม เสียงประกอบและสื่อการเรียนการสอนพร้อมดาวน์โหลด

มีสินค้า