มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นกลาง 1 B1

325.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง เน้นฟังพูดและกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำไปใช้ได้จริงทันที ภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม เสียงประกอบและสื่อการเรียนการสอนพร้อมดาวน์โหลด

มีสินค้า