เครื่องยนต์หัวฉีด EFI

255.00 บาท

รวมภาคทฤษฎีและใบงานภาคปฏิบัติ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง เนื้อหาอธิบายเข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม

มีสินค้า