วัสดุช่างอุตสาหกรรม

149.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วยพื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอโลหะ พลาสติก วัสดุที่ใช้งานพิเศษ วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น