ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรุณาแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากทำรายการสั่งซื้อ หากไม่แจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
  2. กรุณาแนบสลิปโอนเงินหรือหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งที่แจ้งชำระเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของลูกค้า
  3. การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ เพื่อชำระค่าสินค้า แต่เกิดความผิดพลาด เช่น โอนเงินเข้าผิดบัญชี ทำให้ TPA Book ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น จะถือว่ายังไม่ได้ชำระค่าสินค้า
  4. การแจ้งชำระเงินเท็จหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เข้าใจว่าชำระค่าสินค้าแล้ว ถือเป็นความผิดทางอาญา และ TPA Book มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมาย
  5. การกรอกข้อมูลผู้รับและที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง TPA Book จะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากทาง TPA Book เอง
  6. สินค้าซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นผิดพลาดจากการพิมพ์ เช่น หน้าหาย เรียงหน้าผิด เป็นต้น หากพบเจอกรุณาติดต่อ TPA Book ตามอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา
  7. TPA Book ไม่สามารถออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ/ใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ทุกกรณี หากต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจ้งภายในวันที่ทำรายการสั่งซื้อ
  8. ลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ/ใบกำกับภาษี สินค้าจะจัดส่งช้ากว่ารอบปกติ 1-2 วันทำการ เนื่องจากต้องรอออกใบเสร็จวันถัดไป
  9. หากลูกค้ากดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะถือว่าลูกค้ารับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และยอมรับเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หากลูกค้ายังไม่รับทราบนโยบายดังกล่าว สามารถอ่านได้ที่นี่ คลิก