กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น (คัดสภาพ)

195.00 บาท 99.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลางขึ้นไป ใช้ฝึกฝนการอ่านภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับภาษาไทย และผู้ที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหนังสือเก่า ข้อมูลบางเรื่องอาจไม่เข้ากับยุคปัจจุบันแล้ว


หนังสือคัดสภาพ มีตำหนิและริ้วรอย แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน