Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง (คัดสภาพ)

320.00 บาท 272.00 บาท

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้นจำนวน 24 หัวข้อให้แม่นยำ ยกระดับการใช้ไปสู่ชั้นกลางอย่างมั่นใจ และสามารถประยุกต์ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หนังสือมีตำหนิ ยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน