ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1 (คัดสภาพ)

200.00 บาท 140.00 บาท

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะกับนักเรียนมัธยมปลายที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก


หนังสือสภาพเก่า ไม่มีซีล มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ มีซีดี ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock