ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรุณาแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากทำรายการสั่งซื้อ หากไม่แจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
  2. กรุณาแนบสลิปโอนเงินหรือหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งที่แจ้งชำระเงิน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของลูกค้า
  3. การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ เพื่อชำระค่าสินค้า แต่เกิดความผิดพลาด เช่น โอนเงินเข้าผิดบัญชี ทำให้ TPA Book ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น จะถือว่ายังไม่ได้ชำระค่าสินค้า
  4. การแจ้งชำระเงินเท็จหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เข้าใจว่าชำระค่าสินค้าแล้ว ถือเป็นความผิดทางอาญา และ TPA Book จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
  5. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่าง ๆ ค่าศุลกากร รวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด TPA Book ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าออกจากเขตไปรษณีย์ของเราแล้ว
  6. การกรอกข้อมูลผู้รับและที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง TPA Book จะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากทาง TPA Book
  7. สินค้าซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน ยกเว้นเกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ เช่น จำนวนหน้าหาย เรียงหน้าผิด เป็นต้น หากพบเจอกรุณาติดต่อ TPA Book ตามอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา
  8. TPA Book ไม่สามารถออกใบเสร็จเต็มรูปแบบย้อนหลังให้ได้ทุกกรณี กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจ้งภายในวันที่ทำรายการสั่งซื้อ
  9. ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าบน www.tpabook.com อนุญาตให้ TPA Book เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อใช้จัดส่งสินค้าและออกใบเสร็จเต็มรูปแบบได้