มุ่งสู่ลีนด้วยการจัดการสายธารคุณค่า

295.00 บาท

แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการลีนที่สมบูรณ์ ทั้งยังสนับสนุนให้คุณสร้างระบบการผลิตแบบของคุณเอง รวมทั้งให้ภาพรวมของพื้นฐานแนวคิดแบบลีน

มีสินค้า