อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

175.00 บาท

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบเขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล ตลอดจนสามารถเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

มีสินค้า

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากประสงค์ใช้บริการเว็บไซต์ต่อ โปรดยินยอมการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา