ญี่ปุ่น ฟังไปพูดไป ง่ายนิดเดียว

165.00 บาท

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ผ่านการฝึกที่เรียกว่า Shadowing

Out of stock