Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน

159.00 บาท

รวบรวม “บทความกึ่งวิชาการ” เล่มแรกในประเทศไทยที่บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น