พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น (คัดสภาพ)

255.00 บาท 178.50 บาท

แนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูด เทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนา เปลี่ยนเรื่องสนทนา และจบการสนทนา


หนังสือคัดสภาพ ไม่มีซีล ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock