ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 ระดับกลาง (คัดสภาพ)

160.00 บาท 80.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะการอ่านจับใจความและการเขียน


หนังสือคัดสภาพ มีตำหนิและริ้วรอย แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock