แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] (คัดสภาพ)

280.00 บาท 238.00 บาท

รวบรวมคันจิจากตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้ง 4 เล่ม จำนวน 530 ตัว มาทำเป็นแบบฝึกหัดและนำเสนออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความสามารถในการใช้คันจิ


หนังสือคัดสภาพ ยับ เปื้อน มีริ้วรอย แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock