Lean Hospitals ปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย และความพึงพอใจของพนักงาน

390.00 บาท

ผู้เขียน “Mark Graban” นำประสบการณ์จากการทำงานกับโรงพยาบาลมายาวนาน มาอธิบายเหตุผลและวิธีการนำลีนมาใช้ปรับปรุงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของการดูแลสุขภาพ

มีสินค้า