ศัพท์เกาหลีระดับต้น (คัดสภาพ)

195.00 บาท 165.75 บาท

เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ TOPIK ระดับต้น ผู้ต้องการเรียนด้วยตนเอง และผู้ต้องการต่อยอดความรู้ภาษาเกาหลี


หนังสือคัดสภาพ ยับ เปื้อน มีริ้วรอย แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock