‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น 敬語 ภาษาสุภาพ (คัดสภาพ)

195.00 บาท 165.75 บาท

1 ใน 3 เล่มจากซีรีส์ ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น เล่มนี้ ว่าด้วยเรื่อง 敬語 หรือภาษาสุภาพ ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนควรศึกษาไว้ เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมตามสถานการณ์


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามอายุ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock