คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] (คัดสภาพ)

280.00 บาท 238.00 บาท

ใช้คู่กับตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 ส่วนผู้ที่ต้องการศึกษาคันจิระดับต้น-กลางทุกคนก็สามารถใช้ศึกษาได้เช่นกัน


หนังสือมีตำหนิ ยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน