J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน (มีไฟล์เสียง)

149.00 บาท

ใช้ฝึกฝนการอ่านและการฟังผ่านนิทานพื้นบ้านสนุก ๆ ของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น