Hello AEC เกาหลี (คัดสภาพ)

165.00 บาท 115.50 บาท

คู่มือสนทนากับชาวเกาหลี ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน พร้อมเรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานไทยในเกาหลี อ่านได้ทั้งคนไทยที่ใช้ชีวิตในเกาหลี และคนไทยที่ทำงานบริษัทเกาหลี ณ ประเทศไทย


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน