HEAT PUMP เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน (คัดสภาพ)

200.00 บาท 70.00 บาท

ฮีตปั๊มสามารถนำพลังงานความร้อนจากอากาศหรือแหล่งอื่น ๆ รอบตัวมาใช้สร้างความร้อนหรือความเย็นได้อย่างคุ้มค่าและน่าอัศจรรย์


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน