โปสเตอร์อักษรเกาหลี

70.00 บาท

สนใจสั่งซื้อโปสเตอร์ กรุณาติดต่อ Inbox เพจ TPA Book Centre หรือ ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. หมายเลขโทรศัพท์ 02-662-1020


โปสเตอร์อักษรเกาหลี แนะนำพยัญชนะและสระภาษาเกาหลี ตารางตัวสะกด วิธีการเขียนตามลำดับ เสียงอ่าน ตารางตัวสะกด และแป้นพิมพ์อักษรเกาหลี

Out of stock