แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

280.00 บาท 235.20 บาท

รวบรวมคันจิจากตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้ง 4 เล่ม จำนวน 530 ตัว มาทำเป็นแบบฝึกหัดและนำเสนออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความสามารถในการใช้คันจิ

มีสินค้า

พิเศษ !

  • [Promotion] 16% off