‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น ことわざ・慣用句 สุภาษิต・สำนวน

195.00 บาท

1 ใน 3 เล่มจากซีรีส์ ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น เล่มนี้ ว่าด้วยเรื่อง ことわざ・慣用句 หรือสุภาษิตและสำนวนญี่ปุ่น ที่คนญี่ปุ่นนิมใช้กันในชีวิตประจำวัน


about a Book สุภาษิตงง ๆ สำนวนมึน ๆ เข้าใจไม่ยาก ถ้าได้อ่าน ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น เล่มนี้ คลิกดูเลย !

มีสินค้า