เครื่องวัดไฟฟ้า

340.00 บาท

Digital Print

ประกอบการเรียนการสอนในวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า (รหัสวิชา 2140-1010) ตามหลักสูตร ปวช. ของกรมอาชีวศึกษา

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า