เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)

79.00 บาท

หลักสูตร ปี พ.ศ. 2556
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลำดับที่ 17 ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

เนื้อหาเหมือนกับหนังสือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) 

Out of stock

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากประสงค์ใช้บริการเว็บไซต์ต่อ โปรดยินยอมการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา