เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)

230.00 บาท

ปรับปรุงจาก เครื่องกลไฟฟ้า 1 ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. เพิ่มเติมคำอธิบายและภาพประกอบ ปรับลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่ายขึ้น เสริมความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

มีสินค้า