เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

275.00 บาท

เรียนรู้ 6 เรื่องราวพื้นฐานสำคัญของวิชาเคมี ตั้งแต่เรื่องสสารที่อยู่รอบตัวเรา ธาตุกับตารางธาตุ พันธะเคมี หน่วยโมล สารประกอบอินทรีย์ จนถึงพอลิเมอร์

มีสินค้า