เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก) ฉบับปรับปรุง

495.00 บาท

Digital Print

เนื้อหาเอื้อให้ผู้เรียนช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค และวิศวกรรมศาสตร์สามารถศึกษาจากตัวอย่าง แล้วทำความเข้าใจกับแบบงานช่างอุตสาหกรรมได้ หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงมาตรฐาน ISO และ มอก.

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า