ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ

150.00 บาท

ตำราเรียนอักษรญี่ปุ่นฉบับตัวอักษรฮิระงะนะ เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ควรใช้คู่กับหนังสือ คะตะคะนะ สู้ สู้ ! เพื่อการศึกษาอักษรญี่ปุ่นที่ครบถ้วน

มีสินค้า