ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

250.00 บาท

ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ เน้นแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นและใช้กันแพร่หลาย

มีสินค้า