หลักการการควบคุมคุณภาพ

710.00 บาท

Digital Print

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนและสร้างอำนาจในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เน้นการควบคุมเชิงจัดการและการควบคุมเชิงเทคนิค ที่เป็นทั้งแนวความคิด วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า