สนทนาภาษาไทยธุรกิจ

550.00 บาท

เหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยและมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยมาแล้ว หนังสือสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจความคิดของคนไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

มีสินค้า