สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง (คัดสภาพ)

220.00 บาท 154.00 บาท

อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน