สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)

550.00 บาท

Digital Print

เน้นหนักการตีความหมายสถิติทางกายภาพ และกลไกการทำงานของกลวิธีการวิเคราะห์ ผ่านโปรแกรม MINITAB โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 15 ปีของผู้เขียน

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า