ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

320.00 บาท

Digital Print

เพื่อดูแลข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจากภัยคุกคามต่าง ๆ พร้อมคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock