รอให้ถึงเกษียณก็สายเสียแล้ว (คัดสภาพ)

200.00 บาท 140.00 บาท

รวมทุกเรื่องที่ผู้สูงอายุและลูกหลานเป็นกังวล ทั้งเรื่องสุขภาพ การเงิน หลักประกันในอนาคต การดูแลยามเจ็บไข้ การจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock