มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD-105E และ AC = 0

300.00 บาท

Digital Print

เพิ่มแผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบ Zero Defect (ZD) และแบบ Ac = 0 (หรือแผนการ c = 0) เทียบเคียงกับมาตรฐาน MIL-STD-105E

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock