ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว (คัดสภาพ)

99.00 บาท 49.00 บาท

คู่มือฉบับกระเป๋าสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ ได้ระหว่างท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock