ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 3 ระดับต้น-กลาง

179.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนรูปประโยคชั้นต้นมาแล้ว และเริ่มคุ้นเคยกับตัวอักษรญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อหาและรูปประโยคใหม่จะเน้นเป็นภาษาที่ใช้สนทนามากขึ้น

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น